روایتی ناگفته و ناب از شهید منصور ستاری

روایتی ناگفته و ناب از شهید منصور ستاری

محمد علی فارسی مستند ساز کشور با نگاهی نو روایتی از زندگی شهید منصور ستاری را به نمایش در آورده است.

دانلود فیلم