اسناد

دستخطی از رهبر فرزانه انقلاب

دستخطی از رهبر فرزانه انقلاب

این دستخط شریف تاکنون منتشر نشده بود و از آنجا که همچنان چراغ راه محققان و پژوهشگران عرصه های مختلف است و به اهل علم امید می‌بخشد، فرصت را مغتنم شمرده آن را من باب تبرک و تیمن عینا در اینجا نقل می‌کنیم.

اسناد به جا مانده

اسناد به جا مانده

تصویر برخی از اسناد به جانده مرتبوط با شهید منصور ستاری برای ثبت در تاریخ، آورده می شود.

مقالات و ترجمه‌ها

مقالات و ترجمه‌ها

اشتیاق سیری ناپذیر شهید ستاری به تحقیق و پژوهش در راستای فراگیری جدیدترین علوم و فناوری های روز دنیا سبب شد تا وی مقالات تخصصی وترویجی بسیاری را ترجمه (بواسطه تسلط کامل وی به زبان انگلیسی) ودر ماهنامه های تخصصی نیروی هوایی به چاپ برساند.

نگاه شهید ستاری در لحظه پدر شدن

نگاه شهید ستاری در لحظه پدر شدن

پدرها دو بار عاشق می شوند؛ بار دومش، وقتی است که پدر می شوند. فرقی ندارد که فرزندشان دختر باشد یا پسر. دوباره عاشق شدن شان، رد خور ندارد. عاشق که می شوند، شاعر می شوند. فرقی ندارد که شاعر باشند یا کاسب باشند یا کارگر باشند یا نظامی. منصور ستاری هم وقتی جوان بود، وقتی 22 ساله بود، وقتی نظامی شده بود، برای بار دوم، عاشق شد. پدر شد. آنگاه شاعرتر شد.

مقالات شهید ستاری چاپ شده در مجله ماشین

مقالات شهید ستاری چاپ شده در مجله ماشین

تیمسارسرلشکرشهید ستاری سالها با اسم مستعار مهندس علی امامی و امضای « م . س » و ... مقالاتی را به مجلات ماشین ارائه می داد که آخرین مقاله این شهید بزرگوار در سال 73 پس از شهادتش در آن مجله منتشر شد.