فرمانده‌ای که هنوز در میان ما حضور دارد
فرمانده‌ای که هنوز در میان ما حضور دارد

کلیدواژه «ماندگاری» در نگاه «سورنا ستاری» فرزند فرمانده آسمانی نهاجا چیست

1   عکس
۱۳۹۸/۶/۲۵ 2:25 عصر
خبر ستاري در مورد فاو به روحاني خبر ستاري در مورد فاو به روحاني
1   عکس
۱۳۹۶/۴/۳۱ 7:44 عصر
مراسم بزرگداشت شهید ستاری مراسم بزرگداشت شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ 8:26 عصر
نیروی هوایی در یک نگاه نیروی هوایی در یک نگاه
1   عکس
۱۳۹۵/۴/۲۷ 5:11 عصر
مستند بیستمین سالگرد شهادت مستند بیستمین سالگرد شهادت
3   عکس
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ 8:04 عصر
مردان آسمان مردان آسمان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۹ 9:14 عصر
در نگاه یادگار در نگاه یادگار
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۹ 9:18 عصر
نوژه همدان نوژه همدان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ 9:12 عصر
وعده صادق وعده صادق
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 8:39 عصر
آلبوم عکس شهید ستاری آلبوم عکس شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ 5:37 عصر
خاطرات فجر 8 خاطرات فجر 8
1   عکس
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ 9:23 عصر
فخر پدافند فخر پدافند
1   عکس
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ 9:32 عصر
روز ارتش روز ارتش
1   عکس
۱۳۹۴/۱/۳۰ 8:48 عصر
مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ 1:00 عصر
شهید منصور ستاری شهید منصور ستاری
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 7:24 عصر
شکوه آسمان شکوه آسمان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 12:16 عصر
گرامیداشت 1392 گرامیداشت 1392
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ 9:03 عصر
1    2