نام فاطمه(س) برای پیروزی کافی بود
نام فاطمه(س) برای پیروزی کافی بود

 سخنرانی امیر سرلشکر شهید منصور ستاری درباره حضرت فاطمه سلام‌الله علیها

پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۱۱/۸ 11:48 عصر
دغدغه آخر شهید ستاری دغدغه آخر شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۶/۶/۱۳ 8:44 عصر
خبر ستاري در مورد فاو به روحاني خبر ستاري در مورد فاو به روحاني
1   عکس
۱۳۹۶/۴/۳۱ 8:44 عصر
مراسم بزرگداشت شهید ستاری مراسم بزرگداشت شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ 9:26 عصر
نیروی هوایی در یک نگاه نیروی هوایی در یک نگاه
1   عکس
۱۳۹۵/۴/۲۷ 6:11 عصر
مستند بیستمین سالگرد شهادت مستند بیستمین سالگرد شهادت
3   عکس
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ 9:04 عصر
مردان آسمان مردان آسمان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۹ 10:14 عصر
در نگاه یادگار در نگاه یادگار
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۹ 10:18 عصر
نوژه همدان نوژه همدان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ 10:12 عصر
وعده صادق وعده صادق
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 9:39 عصر
آلبوم عکس شهید ستاری آلبوم عکس شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ 6:37 عصر
خاطرات فجر 8 خاطرات فجر 8
1   عکس
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ 10:23 عصر
فخر پدافند فخر پدافند
1   عکس
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ 10:32 عصر
روز ارتش روز ارتش
1   عکس
۱۳۹۴/۱/۳۰ 9:48 عصر
مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ 2:00 عصر
شهید منصور ستاری شهید منصور ستاری
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 8:24 عصر
شکوه آسمان شکوه آسمان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 1:16 عصر
گرامیداشت 1392 گرامیداشت 1392
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ 10:03 عصر
1    2