فرمانده‌ای که هنوز در میان ما حضور دارد
فرمانده‌ای که هنوز در میان ما حضور دارد

کلیدواژه «ماندگاری» در نگاه «سورنا ستاری» فرزند فرمانده آسمانی نهاجا چیست

1   عکس
۱۳۹۸/۶/۲۵ 2:25 عصر
پیروز میدان جنگ تمام عیار کیست؟ پیروز میدان جنگ تمام عیار کیست؟
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۶/۱۷ 1:26 عصر
سرعت و جدیت حیرت‌انگیز شهید ستاری در کار پدافند والفجر8 سرعت و جدیت حیرت‌انگیز شهید ستاری در کار پدافند والفجر8
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۶/۳ 1:24 عصر
اندک اندک جمع مستان می‌رسد اندک اندک جمع مستان می‌رسد
7   عکس
۱۳۹۸/۵/۲۶ 4:13 عصر
از خواستن تا توانستن از خواستن تا توانستن
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۵/۱۴ 2:36 عصر
دوران برای دوران دوران برای دوران
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۵/۲ 1:40 عصر
«انسان متعهد» «انسان متعهد»
1   عکس
۱۳۹۸/۴/۳۱ 1:25 عصر
«منصور» از آغاز تا عروج «منصور» از آغاز تا عروج
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۴/۲۰ 2:06 عصر
از «سوباشی» چه می‌دانیم؟ از «سوباشی» چه می‌دانیم؟
1   عکس
۱۳۹۸/۳/۱۲ 1:17 عصر
شکوه پدافند شکوه پدافند
1   عکس
۱۳۹۷/۳/۳۰ 7:49 عصر
زادگاه شهید منصور ستاری زادگاه شهید منصور ستاری
1   عکس
۱۳۹۷/۱/۲۷ 8:38 عصر
سالگرد شهادت ستاری و یاران سالگرد شهادت ستاری و یاران
1   عکس
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ 9:57 عصر
جنگ خالص چیست؟ جنگ خالص چیست؟
0   عکس
۱۳۹۶/۷/۲۶ 4:29 عصر
خاطرات همسر شهید ستاری- بخش دوم خاطرات همسر شهید ستاری- بخش دوم
1   عکس
۱۳۹۶/۷/۲۲ 9:01 عصر
دغدغه آخر شهید ستاری دغدغه آخر شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۶/۶/۱۳ 7:44 عصر
1    2