اندک اندک جمع مستان می‌رسد
اندک اندک جمع مستان می‌رسد

بیست و ششم مردادماه سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان دفاع مقدس به میهن اسلامی.

1   عکس
۱۳۹۸/۵/۲۶ 5:13 عصر
اندک اندک جمع مستان می‌رسد اندک اندک جمع مستان می‌رسد
1   عکس
۱۳۹۸/۵/۲۶ 5:13 عصر
از خواستن تا توانستن از خواستن تا توانستن
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۵/۱۴ 3:36 عصر
دوران برای دوران دوران برای دوران
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۵/۲ 2:40 عصر
«انسان متعهد» «انسان متعهد»
1   عکس
۱۳۹۸/۴/۳۱ 2:25 عصر
«منصور» از آغاز تا عروج «منصور» از آغاز تا عروج
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۴/۲۰ 3:06 عصر
از «سوباشی» چه می‌دانیم؟ از «سوباشی» چه می‌دانیم؟
1   عکس
۱۳۹۸/۳/۱۲ 2:17 عصر
شکوه پدافند شکوه پدافند
1   عکس
۱۳۹۷/۳/۳۰ 8:49 عصر
زادگاه شهید منصور ستاری زادگاه شهید منصور ستاری
1   عکس
۱۳۹۷/۱/۲۷ 9:38 عصر
سالگرد شهادت ستاری و یاران سالگرد شهادت ستاری و یاران
1   عکس
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ 10:57 عصر
جنگ خالص چیست؟ جنگ خالص چیست؟
0   عکس
۱۳۹۶/۷/۲۶ 5:29 عصر
خاطرات همسر شهید ستاری- بخش دوم خاطرات همسر شهید ستاری- بخش دوم
1   عکس
۱۳۹۶/۷/۲۲ 10:01 عصر
دغدغه آخر شهید ستاری دغدغه آخر شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۶/۶/۱۳ 8:44 عصر
خبر ستاري در مورد فاو به روحاني خبر ستاري در مورد فاو به روحاني
1   عکس
۱۳۹۶/۴/۳۱ 8:44 عصر
مراسم بزرگداشت شهید ستاری مراسم بزرگداشت شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ 9:26 عصر
1    2