نام فاطمه(س) برای پیروزی کافی بود
نام فاطمه(س) برای پیروزی کافی بود

 سخنرانی امیر سرلشکر شهید منصور ستاری درباره حضرت فاطمه سلام‌الله علیها

پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۱۱/۸ 11:48 عصر
نام فاطمه(س) برای پیروزی کافی بود نام فاطمه(س) برای پیروزی کافی بود
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۱۱/۸ 11:48 عصر
انسانی که آسمانی بود و متعهد انسانی که آسمانی بود و متعهد
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 0   عکس
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ 1:30 عصر
پیروز میدان جنگ تمام عیار کیست؟ پیروز میدان جنگ تمام عیار کیست؟
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۶/۱۷ 2:26 عصر
سرعت و جدیت حیرت‌انگیز شهید ستاری در کار پدافند والفجر8 سرعت و جدیت حیرت‌انگیز شهید ستاری در کار پدافند والفجر8
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۶/۳ 2:24 عصر
اندک اندک جمع مستان می‌رسد اندک اندک جمع مستان می‌رسد
7   عکس
۱۳۹۸/۵/۲۶ 5:13 عصر
از خواستن تا توانستن از خواستن تا توانستن
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۵/۱۴ 3:36 عصر
دوران برای دوران دوران برای دوران
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۵/۲ 2:40 عصر
«انسان متعهد» «انسان متعهد»
1   عکس
۱۳۹۸/۴/۳۱ 2:25 عصر
«منصور» از آغاز تا عروج «منصور» از آغاز تا عروج
پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 1   عکس
۱۳۹۸/۴/۲۰ 3:06 عصر
از «سوباشی» چه می‌دانیم؟ از «سوباشی» چه می‌دانیم؟
1   عکس
۱۳۹۸/۳/۱۲ 2:17 عصر
شکوه پدافند شکوه پدافند
1   عکس
۱۳۹۷/۳/۳۰ 8:49 عصر
زادگاه شهید منصور ستاری زادگاه شهید منصور ستاری
1   عکس
۱۳۹۷/۱/۲۷ 9:38 عصر
سالگرد شهادت ستاری و یاران سالگرد شهادت ستاری و یاران
1   عکس
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ 10:57 عصر
جنگ خالص چیست؟ جنگ خالص چیست؟
0   عکس
۱۳۹۶/۷/۲۶ 5:29 عصر
خاطرات همسر شهید ستاری- بخش دوم خاطرات همسر شهید ستاری- بخش دوم
1   عکس
۱۳۹۶/۷/۲۲ 10:01 عصر
1    2