آرشیو خبربخش فیلم کد مطلب: 201     

فرمانده‌ای که هنوز در میان ما حضور دارد

کلیدواژه «ماندگاری» در نگاه «سورنا ستاری» فرزند فرمانده آسمانی نهاجا چیست؟

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

دانلود فیلم