آرشیو خبربخش فیلم کد مطلب: 198     

پیروز میدان جنگ تمام عیار کیست؟

 نگاه شهید منصوری به لازمه های پیشرفت و پیروزی در دنیایی که همه درگیر جنگی تمام عیار هستند.

۱۳۹۸ يکشنبه ۱۷ شهريور

دانلود فیلم