آرشیو خبربخش فیلم کد مطلب: 187     

همراهی شهید ستاری برای آزمایش موشک

 روایت تیمسار فریدون علی مازندرانی از همراهی «شهید ستاری» در آزمایش موشک

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ خرداد

دانلود فیلم