آرشیو خبربخش فیلم کد مطلب: 139     

‎نگاه شهید ستاری در بومی سازی دانش و صنعت دفاعی چه بود؟

‎نگاه شهید ستاری در بومی سازی دانش و صنعت دفاعی چه بود؟

۱۳۹۶ شنبه ۲۲ مهر

دانلود فیلم