دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش


دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش

رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش 19 بهمن 1395