قهرمان همه میدان‌ها
قهرمان همه میدان‌ها

«سلامت» از لازمه‌های برخورداری از قوای نظامی اثرمند و کارآمد است. ورزش به عنوان یک از ابزارهای دست‌یابی به این مهم، در نگاه فرمانده نهاجا از اهمیتی بالا برخوردار بود.

11   عکس
۱۳۹۸/۶/۳۰ 10:04 صبح
1    2    3