فرمانده همراه با فرمانده (بخش دوم)
فرمانده همراه با فرمانده (بخش دوم)

تلاش‌های شهید منصور ستاری و یارانش به اذعان بزرگان نظام، چشمگیر و درخور توجه بود؛ فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، از این تلاش‌ها رضایتمند بودند و با تبسمی همراهانه، این رضایتمندی را قوت قلب ستاری و یارانش ‌می‌ساختند.

این گزارش مصور در دومین بخش خود نگاهی دارد به بخش دیگری از همراهی فرمانده معظم کل قوا و شهید منصور ستاری در جریان بازدیدها و برنامه‌های گوناگون.

36   عکس
۱۳۹۸/۲/۱۶ 2:52 عصر
1    2