فرمانده خستگی‌ناپذیر
فرمانده خستگی‌ناپذیر

 شهید منصور ستاری، انگیزه و تلاش را دو ستون اصلی پیشبرد کارهای نیروی هوایی قرار داده بود و در این مسیر، از پا نمی‌نشست. این تصاویر روایت‌گر بخش کوچکی از تلاش‌های فرمانده آسمانی نیروی هوایی است.

 

5   عکس
۱۳۹۷/۸/۲۴ 3:01 صبح
1    2