بازدید فرمانده نهاجا و همراهان از موزه جنگ کره شمالی
بازدید فرمانده نهاجا و همراهان از موزه جنگ کره شمالی

شهید منصور ستاری و همراهان در سفر به کره شمالی برای تعاملات نظامی، از موزه یادبود جنگ این کشور هم بازدیدی داشت.

پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری 23   عکس
۱۳۹۸/۷/۲۱ 9:18 صبح
1    2    3