سخنرانی منتشرنشده‌ای از شهید ستاری
سخنرانی منتشرنشده‌ای از شهید ستاری

کلیپی از صوت سخنرانی منتشر نشده ای شهید منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش که در دانشگاه هوایی

1   عکس
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ 10:01 عصر
روز ارتش روز ارتش
1   عکس
۱۳۹۴/۱/۳۰ 8:48 عصر
مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ 1:00 عصر
شهید منصور ستاری شهید منصور ستاری
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 7:24 عصر
شکوه آسمان شکوه آسمان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 12:16 عصر
گرامیداشت 1392 گرامیداشت 1392
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ 9:03 عصر
1    2