ویژگی‌های مدیر خوب از نگاه یار ستاری
ویژگی‌های مدیر خوب از نگاه یار ستاری

 امیرسرتیپ پردیس از فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و از یاران شهید سرلشگر منصور ست

1   عکس
۱۳۹۷/۶/۲۶ 9:23 عصر
خاطرات فجر 8 خاطرات فجر 8
1   عکس
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ 9:23 عصر
فخر پدافند فخر پدافند
1   عکس
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ 9:32 عصر
روز ارتش روز ارتش
1   عکس
۱۳۹۴/۱/۳۰ 8:48 عصر
مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ 1:00 عصر
شهید منصور ستاری شهید منصور ستاری
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 7:24 عصر
شکوه آسمان شکوه آسمان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 12:16 عصر
گرامیداشت 1392 گرامیداشت 1392
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ 9:03 عصر
1    2