زادگاه شهید منصور ستاری
زادگاه شهید منصور ستاری

زادگاه شهید منصور ستاری

1   عکس
۱۳۹۷/۱/۲۷ 9:38 عصر
فخر پدافند فخر پدافند
1   عکس
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ 10:32 عصر
روز ارتش روز ارتش
1   عکس
۱۳۹۴/۱/۳۰ 9:48 عصر
مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی مراسم اولین سالگرد شهدای ۱۵ دی
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ 2:00 عصر
شهید منصور ستاری شهید منصور ستاری
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 8:24 عصر
شکوه آسمان شکوه آسمان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ 1:16 عصر
گرامیداشت 1392 گرامیداشت 1392
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ 10:03 عصر
1    2