شهید ستاری
شهید ستاری

شهید ستاری

1   عکس
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 9:13 عصر
شهید ستاری شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 9:13 عصر
یک انسان متعهد یک انسان متعهد
1   عکس
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 6:01 عصر
شکوه پدافند شکوه پدافند
1   عکس
۱۳۹۷/۳/۳۰ 7:49 عصر
زادگاه شهید منصور ستاری زادگاه شهید منصور ستاری
1   عکس
۱۳۹۷/۱/۲۷ 8:38 عصر
سالگرد شهادت ستاری و یاران سالگرد شهادت ستاری و یاران
1   عکس
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ 9:57 عصر
جنگ خالص چیست؟ جنگ خالص چیست؟
0   عکس
۱۳۹۶/۷/۲۶ 4:29 عصر
خاطرات همسر شهید ستاری- بخش دوم خاطرات همسر شهید ستاری- بخش دوم
1   عکس
۱۳۹۶/۷/۲۲ 9:01 عصر
دغدغه آخر شهید ستاری دغدغه آخر شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۶/۶/۱۳ 7:44 عصر
خبر ستاري در مورد فاو به روحاني خبر ستاري در مورد فاو به روحاني
1   عکس
۱۳۹۶/۴/۳۱ 7:44 عصر
مراسم بزرگداشت شهید ستاری مراسم بزرگداشت شهید ستاری
1   عکس
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ 8:26 عصر
نیروی هوایی در یک نگاه نیروی هوایی در یک نگاه
1   عکس
۱۳۹۵/۴/۲۷ 5:11 عصر
مستند بیستمین سالگرد شهادت مستند بیستمین سالگرد شهادت
3   عکس
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ 8:04 عصر
مردان آسمان مردان آسمان
1   عکس
۱۳۹۳/۱۰/۹ 9:14 عصر
1    2